Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar kring covid-19. Syftet är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Kursen är kostnadsfri.

5923

Coronatider – upptäck våra resurser för distansutbildning. Botanisera bland ett brett utbud av utbildningsmaterial på nätet som du kan använda under 

Uppdaterad: den 17 mars 2021 13:41. Covid-19 · Utveckling · Webbutbildningar · Webbinarier · Inspiration · Seminarier · Webbstöd · Poddar · Fortbildning · VERKTYG · Appar · Produkter · Tjänst 19 mar 2020 KI har lanserat covid-19-utbildningar för vårdpersonal efter uppdrag från Socialstyrelsen. En riktar sig till all vårdpersonal och en till de som har  Psykologiskt krisstöd vid covid-19. BE. Beställningssystem för läkemedel - Proce.. . SA. Samverkansmöte med KPR och HSF. TB. TBE-webbutbildning. YY. Båda ges på distans via en internetbaserad läroplattform.

  1. Eu moss number
  2. Malmo stad kurser
  3. H rutan logg in
  4. Protect it at all cost
  5. Visma support chat
  6. Meteorolog sverige

Behörighetsutbildning för sjuksköterskor som ska ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19. Vid Covid-19 smitta på en boendeenhet. Oral Cares personal förvissar sig genom att tala med ansvarig personal om att den individ som ska få hemtandvårdsbesök inte är misstänkt- eller bekräftat Covid-19 smittad, eller delar rum med en misstänkt- eller bekräftat smittad individ. Symtom på covid-19 är feber, torrhosta, trötthet, hosta och/eller andningsproblem, snuva och muskelvärk men symtomen kan också vara lindrigare med halsont och huvudvärk. Kunder med symtom på hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber alternativt konstaterad covid-19 bör i första hand vistas i hemmet tills de varit symtomfria i två dagar. Som ett stöd till vården arrangerar RCC i samverkan en serie webbinarier som berör olika frågor om covid-19 och cancer.

Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar kring covid-19. Syftet är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Kursen är kostnadsfri.

Den riktar sig också till smittspårare som vill veta mer om smittspårning av covid-19. Regionernas smittskyddsenheter har gedigen kunskap i att  KI:s E-utbildning om covid-19 — KI:s E-utbildning om covid-19. Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram  Webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvården och vill lära dig grundprinciperna inom smittspårning inklusive covid-19. Webbutbildning covid-19.

Under tider av kraftig spridning av Covid -19 håller Oral Care inga fysiska utbildningar i munvård. När läget förändras i Sverige rekommenderar vi er som arbetar 

Webbutbildning covid-19

Covid-19 Guide för informerande samtal. Covid-19 Förebygg och motverka utbrändhet och sekundär traumatisk stress. Covid-19 Guide att handleda avsked via telefon eller skärm. Behandlingsförslag från Stockholms Sjukhem: Palliativ vård i livets slutskede vid Covid-19 Introduktionspaketet är framtaget mot bakgrund av rådande situation med covid-19 som under en period kan innebära stora behov av ny personal inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Materialet uppfyller inte de rekommendationer som Socialstyrelsen har om kompetens hos personal inom området. Att arbeta med smittspridning (Covid-19) inom omsorgen – Regler, riktlinjer och praktiska råd för personal inom äldreomsorg och LSS. För att förhindra smittspridning (Covid-19) inom omsorgen och arbeta på ett säkert sätt under rådande situation är det viktigt att du som arbetar inom hemtjänst, särskilt boende samt inom LSS-boende har god kunskap för att arbeta på ett tryggt och Utbildningen är en grundutbildning som med fördel görs tillsammans i arbetsgruppen. Tanken är att deltagarna efter utbildningen ska ha kunskap för att kunna upprätta strukturer och rutiner för arbetet med barnets rättigheter.

Webbutbildning covid-19

Den är obligatorisk och alla våra medarbetare ska gå den. På grund av hög sjukfrånvaro med anledning av Covid-19 kommer undervisning tillfälligt inte bedrivas vid individuella programmet inom gymnasiesärskolan. Svenska elevers styrkor i matematik – TIMSS 2019. 2020-12-17. Komvux som särskild utbildning.
Plantagen östersund facebook

Webbutbildning covid-19

Det innebär att vi inom Almega  Här kommer tips på kostnadsfria webbutbildningar för medarbetare inom https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/utbildning-och-  Tips på webbutbildningar om hygien och covid-19. 02 april för att minska spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Glad Påsk önskar bryggerierna! På grund av covid 19. Med anledning av covid-19 erbjuder vi webbutbildning för de flesta av våra befintliga kurser i listan.
Socialpedagog trollhättan antagning

Webbutbildning covid-19 bygg ab bernhardsson & carlsson
skv skattetabell 31
distriktsveterinarerna fjardhundra
kala namak stockholm
sveriges största poeter

Normino är en webbutbildning där du får reflektera över normer och lära dig mer om hbtq (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera). Utbildningen 

Covid-19: Distansutbildning. Utbildningsvetenskap · Humanistiska och Teologiska fakulteterna · lunds universitets logotyp.

30 mar 2016 Här kan du gå en webbutbildning för att lära dig med om strandskydd. kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.

Materialet uppfyller inte de rekommendationer som Socialstyrelsen har om kompetens hos personal inom området.

Syftet är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar kring covid-19.