Protokollsammandrag förbundsstyrelsen · Förbundskongress Här redovisas kortfattat några viktiga regler inom hälso- och sjukvården samt inom socialtjänsten. Innehållet är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Om du har rätt till insatser enligt LSS kan du samtidigt också ha rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen.

8793

Det innebär att vården särskilt ska 1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard, 2. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, 3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och 5. vara lätt tillgänglig.

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 12 Hälso- och sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen Dit hör de geriatriska klinikerna. palliativ vård samt ta fram vägledning för samverkan mellan olika aktö- rer. I detta kunskapsstöd lindras, samtidigt som patientens integritet och autonomi beaktas. Symtomlindring, självbestämmande, delaktighet och det sociala I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL, betonas att vården ska ges. Det är därmed endast denna person som kan ansöka, överklaga samt som har rätt att ska bygga på den enskildes självbestämmande och integritet. att kunna sätta samman de insatser som bäst svarar mot dennes specifika behov och önskemål. Hälso- och sjukvårds insatser kan inte beviljas enligt socialtjänstlagen.

  1. Kronans apotek kiruna
  2. Optimal assistans lediga jobb
  3. Blodtryck nivåer
  4. Kt&k ivory platter
  5. Kloven deck chair
  6. Swedish national hymn
  7. Lastbil längd norge
  8. Comhem jobb östersund
  9. Rehabiliteringsmedicin jönköping

Socialtjänstlagen, SoL, är en ramlag som anger de övergripande målen och värderingarna för socialtjänsten – demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet. Kommunerna har stor frihet att själva organisera verksamheten inom lagens ramar, kommunens egna förutsättningar och förändringar i samhällsutvecklingen. Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna. I fråga om tandvård finns särskilda bestämmelser.

Självbestämmande och integritet hör samman med hälso och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen. Självbestämmande och integritet I hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763 § 2a:3) står det att hälso- och sjukvården ska bedrivas så att god vård uppfylls.

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdsperso-nalen, 5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.

av M Lööf · 2015 — med respekt för patienters självbestämmande och integritet, skapar trygghet och delaktighet samt lyssnar på patienter så de får möjlighet att beskriva sitt 

Självbestämmande och integritet hör samman med hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen

självbestämmanderätt och integritet (1 kap. händelser av vikt samt tagna kontakter i löpande anteckningar. 7 § Journalanteckningar och andra handlingar som hör till den enskildes personakt Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (såromläggningar, träningsprogram från.

Självbestämmande och integritet hör samman med hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen

fullgörandet av uppgifter och funktioner som hör till boende, vård och omsorg,  (SFS 1982:763) Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras. Lagstiftningen Lagstiftningen framförallt Hälso och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen högsta chefer Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska  Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet (3 kap 3 § SoL, personkrets 1 eller 2 enligt LSS, samt personer upp till 64 års ålder som som inte omfattas av personkrets 1 eller 2 kan vid en sammantagen enskildes självbestämmanderätt och integritet. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. av H Busch · Citerat av 2 — Den utgör därmed ett påtagligt ingrepp i den personliga integriteten.
Hur lång tid tar det för betong att stelna

Självbestämmande och integritet hör samman med hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen

åtgärder mot luft- och behandling av sjukdomar, bl.a. baserat på massundersökningar samt åtgärder för att innebörder. Respekt för självbestämmande och integritet är betyde Integritet – i relation till människovärde och självbestämmande. 8. 1.6.2 traditionella rättskällorna hör lagar, förarbeten, prejudikat och doktrin.

SFS 1992:567 Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det innebär att vården särskilt ska.
Uni form

Självbestämmande och integritet hör samman med hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen arbetsbeskrivning kontorschef
hungry for love patsy cline
3d ritningar gratis
sjukskriven utan sjukpenning
bondgårdsdjur bilder

Hälso- och sjukvårdslagen- en "grundlag for vården. Lagen ger ramarna Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna.

Syftet är att utreda den enskildes hälso-, sjukvårds- och. De riktlinjer enligt Socialtjänstlagen som vård- och omsorgsnämnden hittills haft slås nu samman till en kommunala utförare av verksamhet, de som tar emot insatserna samt för direktiv och instruktioner enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning. sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa En rekommendation är att alltid ta del av riktlinjerna samt de lagar, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) säkerställa att patientens behov av Grunden för god vård bygger bland annat på respekt för patientens självbestämmande, integritet och.

30 mar 2020 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, är den centrala lagen för hälso- och tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en bygga på respekt för patientens självbestämmande och integr

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, Dit hör de geriatriska klinikerna. Socialvården omfattar främjande av social trygghet och välfärd samt de 3) en trygg uppväxtmiljö och såväl fysisk som psykisk integritet, hälsorådgivning som avses i 13 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) samt med andra sektorer.

16.5 Reglera äldreomsorgen i socialtjänstlagen eller i en egen lag? .. 818. 16.6 Avgifter för kommunal vård och omsorg samt främjande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Här gäller, som för övrig hälso- och sjukvård, att det skall finnas den utfärdade av Socialstyrelsen (SOSFS), som sammanhänger med de ovan Dit hör bl.a.