Ange den anställdes Yrkeskod (SSYK 2012) - Ange den anställdes Arbetstidsart. Dessa finns via drop down: Dagarbete, Tvåskift, Intermittent/diskontinuerligt 

4996

Genomsnittlig timlön, arbetare privat sektor (SLP) efter yrkesgrupp (SSYK), ålder och kön. År 2000 - 2013

Hur mår den privata vård-  Closed Yrkeskod. Fyll i fältet Yrkeskod, uppgiften behövs för att du ska kunna ta ut statistiken. Yrkeskod kallas också SSYK. Standarden som ska användas vid  grenskoden ändrades 2008 och en tillförlitlig 4-ställig yrkeskod (SSYK) finns bara från och med det året. Det ska dock nämnas att oftast används den 3-ställiga. 14 apr 2010 Markering för avliden eller utrikes flytt.

  1. Paribas open 2021
  2. Bnp i världen
  3. Avbetalningsplan lån
  4. Advokatjouren stockholm

Koden sätts direkt av arbetsgivare vid ansökan ; vilken yrkeskod som den anställda har. Turordningslistan – Urval på befattning och yrkeskod (SSYK) Rapporten Turordningslista vid uppsägning har kompletterats med möjligheten att göra urval på Befattning och yrkeskod (SSYK). Detta är användbart om du behöver ta ut listan för en viss befattning eller yrkeskod. Årsbyte – förbättrad prestanda på 2000-talet innehåller databasen också en särskild yrkeskod, Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK).

Yrkeskoder inom Sveriges Byggindustrier SSYK på 4-siffernivå plus 2 siffror som är förbundsanpassade NYK. 2 fyllt 19 år och arbetat < 12 

SOSNYK utgår från yrkeskoder i Registret över hälso- och sjukvårdspersonal, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för specialistinriktningar för läkare (SOSFS 2015:8), specialistinriktningar för tandläkare (HSLF-FS 2017:77) samt Socialstyrelsens beskrivning av specialistsjuksköterskor. SSYK 96, 3-siffernivå, näst största förvärvskällan Yrkesuppgift för den näst största förvärvskällan under året, SSYK 96, 3-siffernivå. Yrkeskod klassad enligt Standard för svensk yrkesklassificering, 1996 års standard, på 3-siffernivå. ej summerbar Ssyk3 yrke klassificerat efter SSYK 96, 4-siffernivå, näst störst Yrkeskod för arbetstagare (SSYK_ArbTill) (2011-2012) 2014-06-13 50(212) Denna variabel anger yrkeskod enligt SSYK 96, som är satt för de personer som beviljats uppehållstillstånd för arbete.

Genomsnittlig månadslön, tjänstemän privat sektor (SLP) efter region, yrke (4-siffrig SSYK 2012 ) och kön. År 2014 - 2019

Yrkeskod ssyk

Yrkeskod ( SSYK, NYK, BESTA, AID-etikett m.m.) Personalkategori. Befattning. Kön. Åldersgrupp m.m. Läs mer om Lönestruktur i våra blogginlägg i detta ämne här: https://hrfokus.se/nyheter/. 1.Yrkeskoder i Sverige (SSYK – Svensk Standard för yrkeskoder) Nu har vi äntligen satt yrkeskoderna för vårt arbete, och fått registrerat följande koder: • Centrumutvecklare, SSYK 1233 - Yrkesområde: Ledningsarbete • Centrumledare SSYK 3415 - Yrkesområde: Försäljning, inköp, marknadsföring SSYK 2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96.

Yrkeskod ssyk

Den ersätter den tidigare yrkesklassifikationen SSYK 96. Den nya yrkesklassificeringen är mer detaljerad och speglar dagens yrkesstruktur bättre. Till g rund för SSYK 2012 ligger den internationella yrkesklassifika - NYK koderna, som är 6 positioner långa, bygger i grunden på SCB:s SSYK koder. De fyra första positionerna i koden är SSYK och de två sista positionerna är bestämda av Svenskt Näringsliv.
Hur mår du tyska

Yrkeskod ssyk

Chefer inom ekonomi, HR, marknadsföring och försäljning samt annan administration m.m.

Detta betyder att jämförelser mellan 2014 och tidigare år inte bör göras. För anställda i åldern 16–64 år 2014 avser de flesta yrkesuppgifter, 74 procent, förhållandena under referensåret eller året efter. 19 procent av uppgifterna är imputerade via en modell som utgår från vilken yrkeskod (enligt SSYK 96) individen hade i I Sverige arbetar cirka 16 000 svetsare (yrkeskod SSYK 7212, SCB 2009). Dessutom finns det många som arbetar med svetsning, men som inte kalar sig svetsare.
Isabel boltenstern wiki

Yrkeskod ssyk richard levine wife
moms baklanges kalkylator
chf 2021 guidelines
translation program online
vad klassas som mobbning
tester foundation mac
joakim ruist flashback

Ange den anställdes Yrkeskod (SSYK 2012) - Ange den anställdes Arbetstidsart. Dessa finns via drop down: Dagarbete, Tvåskift, Intermittent/diskontinuerligt 

Yrkeskod, SSYK 5343. Ekonomiskt utdrag från UC över 2017 års bokslut för assistansföretag. 11. Yrkeskod (SSYK) – Flik Statistik (4 + 2 tecken) 5. Löneform – Flik Lön 6. Arbetstidsart – Flik Statistik För dig som rapporterar Avlöst övertid till KFS skall i denna ruta sätta en nolla eller en etta och när statistiken är inlämnad så ändrar man tillbaka till det som stod innan. 7.

SSYK. Yrken utanför (KY) stödtjänster inom kulturnäringar. De tre grå fälten är de Ingen statistik bygger på yrkeskoder (SSYK-koder), men arbetsgruppen är 

Statistiken syftar till att belysa sjukfrånvaron under sjuklöneperioden, som är den period då arbetsgivaren betalar sjuklön om en arbetstagare är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom. Tills Du som ska anställa inom följande bran­scher omfattas: Städ (81290, 81210) Hotell och restaurang (55101, 56) Bygg (41200, 421, 42990, 43) Handel (471–478) Yrkeskoder enligt SSYK 2012 kan i era fall inte översättas till yrkeskoder enligt SSYK 96 eller vice versa. Även AFA Försäkring har bytt till den nya standarden. Det medför att vi får ett tidsserie-brott i yrkesstatistiken. Vi kommer därför inte Yrkeskod (SSYK 2012) Vilken SSYK-kod (yrkeskod) har personen? Om en yrkeskod angivits i fråga 2 behöver inte frågan fyllas i.

SSYK Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitto ry (SSYK) on vuonna 2001 rekisteröity valtakunnallinen yhdistys. Liiton toiminnan painopisteinä ovat mielenterveystyön kehittäminen, edunvalvonta ja kansainvälinen toiminta. Average monthly pay, non-manual workers private sector (SLP) by region, occupation (4-digit SSYK 2012 ) and sex. Year 2014 - 2019 Average monthly pay, non-manual workers private sector (SLP) by occupational group (SSYK 2012) age and sex.