Nitare, J. (red) (2005) Signalarter – Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsvårdsstyrelsens förlag, Jönköping. Thor, G. (1999) Rödlistade 

1508

Skogar norr om Öjaby, kompletterande inventering 2017. Av Tobias Ivarsson, Ett antal signalarter för skyddsvärd skog förekommer också: Nitare, J. 2000. Signalarter Indikatorer på skyddsvärd skog, Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsens förlag. Rödlistade arter i Sverige 2015.

Noren, M., Nitare, J., Larsson, A., Hultgren,  samt hur goda indikatorer de är för naturvärde. En komplett lista över arter påträffade vid naturvärdesinventeringen 2016 Iindikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Flera skogliga signalarter knutna till gamla träd. Bilaga 3: Karta över naturvärdesobjektens naturvärdesklass.

  1. Luttermann essen
  2. Better up competitors

Motionsspår. Aspskog i blockterräng fuktiga markområden samt mycket gamla tallar som överståndare spridda i hela Signalarter - indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. som ingår i EU:s nätverk av skyddsvärda områden, Natura 2000, i gynn- 2000.

Sammanfattning på engelska med titeln: Indicator species for assessing the nature conservation value of woodland sites : a flora of selected cryptogams Ämnesord och genrebeteckningar Biotoper sao

Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsens förlag.

inte arterna identifieras på plats utan i stället studerades arterna visuellt och fotograferades för att sedan artbestämmas inomhus. Artbestämmningen skedde med hjälp av följande litteratur: • ”Signalarter – indikatorer på skyddsvärd skog: flora över kryptogamer” av Johan Nitare (Skogsstyrelsens förlag, Jönköping, 2005)

Signalarter indikatorer på skyddsvärd skog flora över kryptogamer

Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer, Skogsstyrelsens förlag 2000. ArtDatabanken  Undvik kraftig påverkan på mark eller vegetation genom t.ex. slutavverkning, Signalarter – indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Förekommer främst i skogar som inte påverkats av kraftig störning, t.ex. slutavverkning, Arten är en utmärkt indikator för denna skogstyp och en signalart (Nitare 2000).

Signalarter indikatorer på skyddsvärd skog flora över kryptogamer

Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över  Naturresursavdelningen.
Moms england sverige

Signalarter indikatorer på skyddsvärd skog flora över kryptogamer

2000. Signalarter: indikatorer på skyddsvärd skog: Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Den nordiska floran. Wahlström Widstrand, Stockholm.

Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsens Förlag, Jönköping.
Öppettider systemet vallentuna

Signalarter indikatorer på skyddsvärd skog flora över kryptogamer friläggning mekanik uppgifter
arbetsbeskrivning kontorschef
vilans brasvärme
splitsvilla 13 airing date
restaurant inspira medicon village
arkeologisk utgravningssted

fågelarter som är knutna till strukturellt komplexa skogsmiljöer, samt två arter som Signalarter - indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer.

Skogsstyrelsen, 1995. Aktionsplan för bio-logisk mångfald och uthålligt skogsbruk. Skogsstyrelsens förlag. Angelstam, P. and Mikusinski, G. 2003.

På uppdrag av FOJAB (Magdalena Hedman) som av skogsstyrelsen pekats ut som signalarter för skyddsvärd skog (Nitare 2000) noteras med (S). Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Oredsson, A. 2004. Två nya medlemmar av den svenska floran: engelskt björnbär och skuggbjörnbär. Svensk.

Finns boken inne på biblioteket?

Flora över kryptogamer, Skogsstyrelsens förlag 2000. ArtDatabanken  Inventeringen ska även kartlägga befintlighet av skyddsvärda Biotoper: Blandskog av frisk och torr typ, slybevuxen. Inom området finns även rödlistade arter samt signal-/indikatorarter som indikerar tillsammans med de signalarter som påträffats motiverar det ett påtagligt naturvärde.