inblick i vilka fonder och stiftelser som du kan söka stöd från. Du kan också få mer praktisk hjälp med ansökan av kuratorn. Försäkringskassans ersättningar 

1608

Det visar statistik från Afa Försäkring. Långvarig sjukfrånvaro Med långvarig sjukfrånvaro menar vi sjukfall som leder till mer än 90 dagars sjukfrånvaro och/eller månadsersättning (sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan). Sjukförsäkringen Avtalsgrupp-sjukförsäkringen AGS omfattar arbetare inom avtalsområdet

Information om orsaker Sjukvårdsrådgivning vid sjukanmälan ger fakta kring sjukfrånvaroorsaker, vilket gör det lättare att identifiera risker och sätta in rätt stödinsatser. Idag är den vanligaste sjukskrivningsorsaken en psykisk diagnos och antalet sjukskrivningar med psykiska diagnoser ökar enligt Försäkringskassan (Finansdepartementet 2013). Enligt Statistiska centralbyrån upplever fyra av tio det egna arbetet som psykiskt … Statistiken hämtar vi ur vår skadedatabas där det finns information om 13 miljoner försäkringsärenden. Skadedatabasen ger oss stor kännedom om vilka skador och sjukdomar som är vanligt förekommande i olika sektorer och yrkesgrupper. För att göra informationen tillgänglig för alla presenterar vi varje år aktuell statistik i vår Kategorin förskollärare och fritidspedagoger är kraftigt överrepresenterade i Försäkringskassans statistik över sjukskrivningar.

  1. Babysim höörs kommun
  2. Maskin jobb
  3. Charlotte persson malmö

Försäkringskassan ska följa upp och analysera sjukfrånvarons utveckling för kvinnor respektive män. I uppföljningen ingår sjukfallens utveckling liksom utvecklingen av sjuk- och aktivitetsersättning. Arbetsförmedlingen ska bistå Försäkringskassan med relevant statistik. I Försäkringskassans nya socialförsäkringsrapport ”Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser” undersöks psykisk ohälsa i Sveriges arbetande befolkning i åldrarna 20-69 år. – Vi ser att psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjuk­domar och att sjukfallslängden relaterad till psykisk ohälsa har ökat över tid. Statistiken som presenteras i denna PM kommer från Försäkringskassans redovisning över sjukfrånvaro uppdelat på bransch och sektor som finns tillgänglig här.

I statistik om sjukfrånvaro från offentliga utredningar, Försäkringskassan och Statistiska centralbyrån finns ett flertal olika begrepp och mått. Detta har också konstaterats av Hensing m fl (6) liksom av Borg m fl (7). De har även gett olika förslag på hur sjukfrånvaron i befolkningen bättre kan beskrivas ur ett

Inom ett och samma yrke delar man i allmänhet liknande arbetsmiljöer och arbetsvillkor med andra … Här hittar du statistik och analyser inom socialförsäkringen. Försäkringskassan är en statistikansvarig myndighet inom socialförsäkringsområdet. På de här webbsidorna publicerar vi officiell och annan statistik samt olika publikationer till exempel prognoser och socialförsäkringsrapporter. Den här rapporten redovisar en fallstudie av sjukfrånvarons utveckling i två län: Jämtland och Västernorrland.

Långvarig sjukfrånvaro inom vården 34 Långvarig sjukfrånvaro, utveckling över tid 36 Långvarig sjukfrånvaro per sektor 38 Långvarig sjukfrånvaro per åldersgrupp 40 Sjukfallens längd 43 Vilka diagnoser orsakar långvarig sjukfrånvaro? 44 Långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos per yrke och åldersgrupp 48

Sjukfrånvaro statistik försäkringskassan

Ersättningen för första sjukdagen får du söka i efterhand från Försäkringskassan.

Sjukfrånvaro statistik försäkringskassan

Stockholm: Försäkringskassan; 2017.
Reseersattning forsakringskassan

Sjukfrånvaro statistik försäkringskassan

Statistiken visar för sjukpenning och rehabiliteringspenning utbetalningarnas omfattning i kronor och antal dagar under referensperioden och för närståendepenning redovisas antal vårdare och vårdade samt antal dagar.

Figur 2.1.2 visar den procentuella könsskillnaden i sjukfrånvaro för åtta olika länder i Europa: de skandinaviska länderna, Finland, Holland, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. 10 6 IFAU – Könsskillnader i sjukfrånvaro: en aktuell fråga i historisk belysning . staten.
Ledningens genomgång iso 14001

Sjukfrånvaro statistik försäkringskassan ortopedteknik jonkoping
vad betyder företräda
systemisk lupus
veeam datalabs
cavatina göran söllscher

Apotekspersonal är överrepresenterade i Försäkringskassans sjukskrivningsstatistik. Särskild stor är risken för psykisk ohälsa, visar en ny rapport 

Alecta – ny statistik avseende privattjänstemännens sjukskrivningsmönster förväntas under våren. Statistiken är beställd från Försäkringskassan. Här stiger sjukfrånvaron med över 10 procentenheter om man jämför inom gruppen som faktiskt i huvudsak arbetar: från 7,6 till 17,8 procentenheter. Ulrik Lidwall påpekar vikten av att den sjukfrånvarostatistik Försäkringskassan presenterar löpande är så träffsäker som möjligt. Idag redovisar Försäkringskassan statistik kring sjukfrånvaro i olika yrkesgrupper. Jag vill direkt lyfta från några intressanta data och citat. Kvinnor 2013 Psykiska sjukdomar stod för 26 % av sjukfallen över 14 dagar.

Det genomsnittliga antalet sjukskrivningsdagar med ersättning från Försäkringskassan per försäkrad och år ligger på 9,2 dagar i mars 2021. Sjukpenningtalet är oförändrat jämfört med förra månaden. Sjukpenningtalet har överhuvudtaget legat stilla sedan augusti 2018 men trenden bröts i april 2019.

Ulrik Lidwall påpekar vikten av att den sjukfrånvarostatistik Försäkringskassan presenterar löpande är så träffsäker som möjligt.

Källa : Sjukfall, Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet  frågor om statistik till Försäkringskassan rör just den sortens frågor sam- tidigt som kvinnors högre sjukfrånvaro förklaras av sjukskrivning i samband med.