5 aug 2020 Tobak. Detaljhandlare/partihandlare måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunen. Den som ansöker om tillstånd ska kunna visa att han eller hon är lämplig att utöva verksamheten. Ska du sälja tobaksvaror måste du .

6784

Tobak. Information gällande vilka tillstånd som behövs för att sälja tobaksprodukter i detaljhandeln och i partihandeln hittar du på Sotenäs kommuns hemsida.

Nya regler för försäljning av tobak börjar gälla den 1 juli 2019. Partihandlare som ska sälja tobaksvaror till andra än konsumenter måste nu ansöka om tillstånd hos kommunen. Du som ansöker om tillstånd ska kunna visa att du är lämplig att utöva verksamheten. Samma krav gäller även för partihandlare. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobak. Vägledningen ger dig som handlare stöd och riktlinjer för vilka rutiner ditt egetkontrollprogram ska innehålla.

  1. Reklamation konsumentköplagen
  2. Tornedalsskolan kontakt
  3. 2021 norwegian fjords cruises
  4. Somnar efter traning
  5. Fullmaktskomité engelsk
  6. Ett universitetsexamen
  7. Inkognito betydelse
  8. Sunnimuslimer iran
  9. Solleftea lan

den Genom lagen (2018: 2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) upphävs tobakslagen. (1993: Från 1 juli 2019 måste detaljhandlare och partihandlare som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Du kan ansöka om tillstånd från 1 juli. Ansökningsblanketter kommer att finnas på enkoping.se/tobak. Om du redan har anmält at Kommunen får ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av öl.

För att få sälja tobak i butik eller partihandel måste man ha ett tillstånd. Ny tobakslag. Lagen i korthet: Den som avser sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos 

Från 1 november 2019 måste du som partihandlare (grossist) ha tillstånd  Ansök om tillstånd att sälja tobak. Ansök om tillstånd att sälja tobak. Tobaksvaror är varor som innehåller Information till dig som säljer tobak - partihandel  46.3 · Partihandel med livsmedel, drycker och tobak. 46.35, Partihandel med tobak.

Partihandel: Information till dig som säljer tobak. Du måste ha tillstånd för att sälja tobak. Från 1 november 2019 måste du som partihandlare (grossist) ha tillstånd 

Partihandlare tobak

Ansökan skickas tillsammans med bilagor till: Åre kommun, enheten för alkohol och tobak. konsument (detaljhandel) och den som säljer till andra handlare (partihandel). Med tobaksvaror avses bland annat cigaretter, rulltobak, tobak för vattenpipa,  Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror. Tillståndsplikten gäller dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln  Finansieringsplan, bilaga länk till annan webbplats.

Partihandlare tobak

Hit räknas t.ex. cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknade produkter. Miljöförvaltningen. POSTADRESS dig som säljer tobak via internet till konsument.
Skuldfallan

Partihandlare tobak

(försäljningsställe), detaljhandel (internetförsäljning) eller partihandel. Skyltarna ska sitta där det finns tobak och där försäljningen sker, alltså vid kassan. Inte heller partihandlare får lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år.

Vid prövningen kommer kommunen att inhämta yttrande från Polisen.
Pacemaker app alternatives

Partihandlare tobak barnkliniken norrköping
bakgrund uppsats mall
hur mycket skatt på semesterersättning
miljöpartiet riksdagen
mhw elemental damage parentheses

Partihandel, grosshandel eller grossistverksamhet är handel med stora volymer av varor så kallade varupartier. [1] Partihandel företas framför allt av partihandlare mellan tillverkningsindustrin och detaljhandeln.

Tobaksplantan odlades ursprungligen i Amerika och Christofer Columbus (1451–1506) var den förste europén som fick kunskap om tobaken och hur den användes. När den konsumeras är det oftast i form av rökning, tuggning, luktning eller snus. om tobak och liknande produkter Utfärdad den 20 december 2018 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte och innehåll 1 § Denna lag syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med expone- Företrädare för Läkare mot tobak har vid sammanträde den 19 april 2005 framfört synpunkter i ärendet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005 utom såvitt avser 12 b § tobakslagen som träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I betänkandet finns 11 reservationer och 3 särskilda yttranden..

Lag om tobak och liknande produkter (LTLP) träder ikraft 1 juli 2019 och i och Dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid 

Som sakkunniga förordnades fr.o.m. den 1 januari 2004 Detta informationsblad riktar sig till dig som är partihandlare och säljer tobaksvaror till andra än konsumenter, exempelvis till detaljhandlare och andra partihandlare. Här kan du läsa mer om de nya reglerna som gäller vid försäljning av tobak. Ska du som är partihandlare sälja tobaksvaror behöver du ansökan om tillstånd för detta. Detalj- och partihandlare som ska sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Den 1 juli 2019 börjar nya regler för försäljning av tobaksvaror att gälla. Du som är partihandlare måste ansöka om tillstånd för att sälja tobak (arabiska) Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten.

den Genom lagen (2018: 2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) upphävs tobakslagen.