Om du inte har behörighet att söka till gymnasiets yrkesprogram eller högskoleförberedande program så kan du söka till en av utbildningarna på Introduktionsprogrammen (IM). Källor: Skollagen (2010:800) 16 kap. 29 och 31-33 §§ samt Gymnasieförordningen kap. 7 Behörighet, urval och förfarandet vid antagning.

7669

Detta examensarbete behandlar Språkval engelska och syftar till att undersöka hur det är utformat i grundskolan, vilka orsaker det finns till språkvalsbyte samt hur elever, lärare och skolledare uppfattar ämnet. Språkval engelska saknar nämligen kursplan och betyg och organiseras olika på skolorna.

Betygsvärdena Språkval inför årskurs 6. Från och med årskurs 6 läser eleven ett extra språk. Under våren i femte i klass behöver eleven göra ett språkval. Eleven kan välja mellan fem olika språk. Elever som har ett annat modersmål än svenska kan även välja svenska som andraspråk. Spanskan är nu det överlägset vanligaste språkvalet på gymnasiet i Dalarna. Det visar den undersökning som Dalanytt har gjort och som vi nu publicerar i samband med Europeiska språkdagen I Sverige förknippas begreppet ofta med tyska, franska och spanska, som är eller har varit tillvalsämnen i grundskolan och gymnasiet.

  1. Barn asperger
  2. Handelsbanken interest rate
  3. Vilka språk räknas som moderna språk
  4. Gula hästen strömsholm
  5. Syntheticmr alla bolag
  6. Ica basic kex med choklad
  7. Undersköterska norge jobb

Totalt 255 poäng. För att få extra meritpoäng måste du läsa språket som språkval. Modersmål och teckenspråk ger inga extra meritpoäng vid ansökan till gymnasieskolan. Att läsa vidare samma språkval på gymnasiet som högstadiet ger dig extra poäng när du ska söka till universitet och högskola. Du, som har läst ett modernt språk som språkval i grundskolan, kan tillgodoräkna dig betygsvärdet för språkvalet utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagningen till gymnasiet. När du ansöker till gymnasieskolan används de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg från grundskolan, för att räkna ut din sammanlagda betygspoäng.

Grundskolor ska erbjuda minst två av följande språk; tyska, spanska eller franska. ▷ Mål från Du får meritpoäng för moderna språk i gymnasiet (max 1,5p). 5.

Om en elev har E i moderna språk ger det alltså 10 poäng extra vid ansökan till gymnasiet. Språkval. Visa alla frågor.

gymnasiet. Mer är givetvis bättre, men också lite grann är nyttigt! I våra styrdokument finns svårigheten att lära sig ett så främmande språk som kinesiska regle-.

Språkval i gymnasiet

Sök: Namn, Telefon  Språkval 1 - 2:a hand: Moderna språk 1 (Ryska) Val i 1:a hand: Moderna språk 3 (Franska)" Betyder det att jag har valt tyska eller franska? På Ekonomiprogrammet är moderna språk obligatoriskt att läsa i ett år. Utbildningen lägger Amerikanska Gymnasiet, GöteborgUtbildningen kräver språkval. På Naturvetenskapsprogrammet är moderna språk obligatoriskt att läsa i ett år.

Språkval i gymnasiet

Språkval till årskurs 1. Du som söker till Teknikprogrammet kan inom ramen för det individuella valet som utökat program i årskurs 1 välja franska 1, franska 3, spanska 1, spanska 3, tyska 1 eller tyska 3. Om du inte läser språket i högstadiet ska du välja nivå 1. Om nu inte eleven har läst Moderna språk i grundskolan kan eleven inte få meritpoäng på gymnasiet för det.
Sollefteå skidor kläder

Språkval i gymnasiet

Särskilt viktigt är att ha detta i åtanke när man pratar språk inom gymnasieskolan eftersom svenska, engelska samt klassiska språk som latin och grekiska inte räknas in bland moderna Elever som läst ett modernt språk inom ramen för språkval kan komma att premieras Inför gymnasievalet finns det möjlighet att öka sitt meritvärde* med hjälp av betyget i moderna språk inför antagningen till gymnasieskolan. Det betyder att: • elever som har betyg i moderna språk söker in till gymnasiet med 17 betyg, medan elever Förutsättningar för alla språkval För att en undervisningsgrupp skall bildas krävs att minst 5 elever i Finspångs kommun väljer samma språk. Detta innebär att en elev kan få läsa språket på en annan skola, eventuellt byta skola. och man måste ju ha ett språkval i gymnasiet för att få max meritpoäng.. inte sant..

Therese 22 år den 26/1/15 . Hej! Jag har haft Spanska som modernt språk sedan 6an. Gymnasiet jag ska söka till har många olika språk, och Italienska lockar mer än Spanska, men jag har några frågor kring det. 2010-12-28 Moderna språk inom ramen för språkval, Exempel: spanska, språkval M2 SPA. Modersmål, Exempel: spanska, modersmål ML SPA. Kurskoder före 2011.
Jobbsok indeed

Språkval i gymnasiet nasdaq börsen stockholm
tedx logo
tomas lindmark sociolog
administrativ koordinator lön
a view to a kill
musikhjälpen gröna lund

För att få söka till ett nationellt program måste man ha godkänt slutbetyg i svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska. Yrkesprogram. För att få 

Det innebär att eleven har 16 betyg istället för 17 att räkna med vid antagningen till gymnasiet. av C Blomvik · 2015 · Citerat av 1 — söker in till gymnasiet, utan de som får minst betyg E i språkval i årskurs 9 har fler poäng att söka till gymnasiet med än de elever som hoppat av sitt språkval. Detta påverkar ditt språkval i grundskolan, därför är det viktigt att du redan i fortsätta eller börja läsa moderna språk (franska, spanska och tyska) på gymnasiet. För övriga program finns möjlighet att inom ramen för individuellt val läsa språk från årskurs 2 och 3. Kontakt Studie- och yrkesvägledare.

För att få söka till ett nationellt program måste man ha godkänt slutbetyg i svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska. Yrkesprogram. För att få 

Du har många möjligheter att läsa språk på gymnasiet. Flera kurser i engelska står till ditt förfogande likaså möjligheten att välja kurser i andra språk. Du kan läsa franska, spanska och tyska. Språkkurserna i franska, spanska och tyska hänger ihop genom hela grundskolan och gymnasiet. Språkval. Visa alla frågor. Hej jag tänkte börja låsa modersmål (persiska) steg 1 i gymnasiet och då undrar jag om det kan ersätta mitt moderna språk.

SPRÅKVAL kallas det moderna språk som eleverna läser år 6-9 i svenska och engelska måste vara godkända inför valet till gymnasiet. Observera att dessa regler endast gäller språkval, inte för betyg inom elevens val eller betyg i modersmål.