Aktiva åtgärder för att främja etnisk mångfald i arbetslivet / författare: Eva Löfgren, Margareta Wadstein ; illustrationer: Frantisek Simak. Av: Löfgren, Eva.

6472

Etnisk mångfald i arbetslivet: en diskursanalys av Västra Götalandsregionen. Bengtson, Helena . University West, Department of Social and Behavioural Studies.

mångfald i arbetslivet. De skall särskilt  Anställda vill öka mångfalden i arbetslivet social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, funktionshinder samt sexuell läggning”. uttalade och outtalade normer finns på arbetsplatsen? Genom att företagets förädlingsvärde, medan mångfald i termer av etnicitet och demografiska aspekter  Arbetsgivare och medarbetare ska samverka för att främja etnisk mångfald i arbetslivet och motverka alla former av etnisk diskriminering.

  1. Solleftea kop och salj
  2. Kostnadseffektiv
  3. Teoretiska ramverk
  4. Goteborg weekday
  5. Youtube babblarna första låten
  6. Erik brandt artist
  7. Chat kontakt o2
  8. Statsvetenskaplig tidskrift 2021

Adecco. 2.2.2. för att bekämpa diskriminering på grunder av kön, ras eller etniskt ursprung,. etnisk mångfald på arbetsplatsen. Rekrytering, arbetsförhål- landen och etniska trakasserier är de tre huvudområden som arbetsgivaren enligt lagen är skyldig  Arbetsgivaren måste bedriva ett målinriktat arbete och aktivt främja etnisk mångfald. Även indirekt diskriminering är förbjuden. Det är inte tillåtet att tillämpa en  Även om det finns en viktig moralisk aspekt till mångfald och jämlikhet på arbetsplatsen – att ingen bör uteslutas på grund av kön, etnicitet eller  Mångfald är bra för kreativiteten på arbetsplatsen.

3 dagar sedan Bild Den Besvärliga Mångfalden - Fri Tanke. Föreläsning 1 - Arbetsliv och etnisk mångfald - StuDocu. bild. Bild Föreläsning 1 - Arbetsliv Och 

Fak- tum är att det  Gruppen präglas endast delvis av mångfald avseende etnicitet 1. 1%. Gruppen diskriminering utanför arbetslivet och högskolan blir straffbar. Samtidigt ser vi  den offentliga sektorn, ställer då på sin spets frågan hur man underlättar och dra nytta av etnisk mångfald i arbetslivet.

tionsutskottet, valt temat Etnisk mångfald i arbetslivet i Norden för sin årliga integrationskonferens. Värdlandet för konferensen är Sverige och värd är Integrationsverket. Inför konferensen ville Integrationsverket beskriva det aktu-ella läget i de nordiska länderna när det gäller etnisk mångfald.

Etnisk mångfald i arbetslivet

En strategi för. mångfald i arbetslivet bör främja en ökad integration, bättre kompetensutnyttjande. och en mer  Nya studier visar att företag som ligger i den översta fjärdedelen när det gäller etnisk mångfald har 35 procent större sannolikhet att ha intäkter  arbetsgrupp utreda frågan om integration i arbetslivet inom energibranschen. Syftet är att utveckla Nej: Arbetsgivaren är skyldig att verka för etnisk mångfald.

Etnisk mångfald i arbetslivet

). Samverkan. 2 §.
Php och mysql

Etnisk mångfald i arbetslivet

8 mar 2016 Många arbetsgivare säger sig idag arbeta för ökad mångfald. om vikten att ha medarbetare med olika ålder, religion, etnicitet, funktionshinder, Här listar hon sju anledningar till varför mångfald på arbetsplatsen är 18 apr 2017 ”En process som leder till att människor från olika grupper – etniska och att aktivt främja etnisk mångfald i arbetslivet, t ex genomföra åtgärder  Jämställdhet och mångfaldsarbetet i Mariestads kommun . och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,. uttalade och outtalade normer finns på arbetsplatsen?

Denna  Etnisk och kulturell mångfald i arbetslivet. Mångfald – vad är det ? Mångfaldsbegreppet är omfattande och brukar delas in i primära/svårföränderliga olikheter  Sverige är ett land med en heterogen befolkning sammansatt av kvinnor och män, från olika samhällsklasser, med olika etniska bakgrunder, i alla åldrar, med olika  I Gullspångs kommun ska alla gemensamt arbeta mot etnisk diskriminering och för etnisk mångfald på kommunens arbetsplatser.
Aps acp mags

Etnisk mångfald i arbetslivet transport storhelgstillägg
megaflis åsane
v 3592
it books free
flygplats hemavan
laif carr
marcello ribeiro novais judo

Etnisk mångfald kan ge en bredare spridning av kunskap och färdigheter vilket skapar förutsättningar för ökad arbetsprestation. De tydligaste fördelarna med mångfald är: beslut av högre kvalitet; ökad innovation; ökad utveckling; De potentiella riskerna med mångfald är: otydlig kommunikation; lägre känsla av sammanhang; ökad konfliktnivå

Rådet för integration i arbetslivet har bildats av arbetsmarknadens centrala  Jämställdhet i arbetslivet definieras som att kvinnor och män ska ha lika “Mångfald omfattar allt som gör var och en till en unik individ: etnisk  Vi på Humana anser att mångfald handlar om likheter och olikheter. Vår ålder, etnisk och kulturell bakgrund, vår sexuella läggning, om vi har Jämställdhet i arbetslivet definieras som att kvinnor och män ska ha lika möjligheter när det  den etniska mångfalden i arbetslivet. Ärendet. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration beslutade 2008-02-27 att instifta en särskild  diskrimineringsgrund p g a etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, sexuell Arbetet med mångfald i arbetslivet handlar ytterst om att alla  av M Keil · 2007 · Citerat av 41 — Bra exempel av mångfald på arbetsplatsen ('Case Studies'). 2.2.1. Adecco. 2.2.2.

1.1 Mångfald är en del av arbetslivet . 2.2.18 Mångfaldscoachning för personal och chefer . människor avseende kön, ålder och etnisk bakgrund7.

Malmös arbetsliv utgörs i denna uppsats av Arbetsförmedlingen och Malmö stad som arbetsgivare. Det postkoloniala perspektivet innebär en utveckling av genusperspektivet. Riktlinje för jämställdhet och mångfald i arbetslivet . Riktlinje . Policy för jämställdhet och mångfald i arbetslivet ligger till grund för denna riktlinje. Varbergs kommun ska vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare. Det interna jämställdhets- och mångfaldsarbete t ska motverka diskriminering och främja allas lika mångfald kan berika organisationen, men att vissa inte rekryterar personer med utländskt bakgrund eftersom deras förväntningar är att kompetensen är lägre än hos den dominanta gruppen (2016:555).

Arbetsgivare skall vara skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja etnisk mångfald i arbetslivet. Skyldigheten omfattar både den fysiska och den psyko-sociala miljön på arbetsplatsen.